Chương trình Montessori Hội nhập – IQ Montessori

Chương trình Montessori Hội nhập

Chương trình Montessori Hội nhập

07:17 | 17/09/2018

Chương trình Montessori Hội nhập là chương trình học tập áp dụng hoàn toàn Phương pháp giáo dục khoa học Montessori với giáo trình được xây dựng bởi các chuyên gia Montessori hàng đầu tại IMS, dưới sự cố vấn của đội ngũ chuyên gia quốc tế của MIA, IAPM.

Tham gia lớp Hội nhập, trẻ sẽ học tập nửa ngày với giáo viên Montessori Việt Nam, nửa ngày còn lại trẻ sẽ tham gia hoạt động vận động, kỹ năng sống chuyên sâu, nghệ thuật, cảm thụ văn học với giáo viên Việt Nam và chương trình Tiếng Anh với giáo viên nước ngoài.

Tin liên quan

17/05/2019
07:48

Read What an Old Pro is Saying About Romeo and Juliet Introduction Essay

Definitions of Romeo and Juliet Introduction Essay If you don’t believe in fate. In the event ...

xem thêm
16/05/2019
16:55

The Basics of Simple Statistics Project Ideas

It causes it to seem like you place a bit more work into your plan! Then our professional authors ...

xem thêm
16/05/2019
14:10

The Insider Secrets of Best Custom Writing

The other characteristics of such writing services are also rather important. If you want to ...

xem thêm