Chương trình Montessori Song ngữ – IQ Montessori

Chương trình Montessori Song ngữ

Chương trình Montessori Song ngữ

07:17 | 17/09/2018

Chương trình Montessori Song ngữ là chương trình học tập áp dụng hoàn toàn Phương pháp giáo dục khoa học Montessori với giáo trình được xây dựng bởi các chuyên gia Montessori Quốc tế hàng đầu tại IMS, dưới sự cố vấn của các chuyên gia quốc tế của hiệp hội MIA và IAPM. 

Ngôn ngữ học tập trong lớp học Montessori Quốc tế là Tiếng Anh kết hợp với Tiếng Việt. Tham gia lớp học này, nửa ngày trẻ sẽ học tập với giáo viên Montessori Quốc tế, nửa ngày còn lại trẻ sẽ học chương trình tiếng Anh và chương trình văn hóa Việt Nam với cả giáo viên nước ngoài và giáo viên Việt Nam. 

Bên cạnh đó, trẻ cũng có cơ hội tham gia các hoạt động trải nghiệm nghiên cứu khoa học tại khuôn viên sinh thái phong phú tại Công viên Yên Sở.

Clip ghi lại hoạt động trải nghiệm nghiên cứu khoa học của các bạn nhỏ IMS

Tin liên quan

17/05/2019
07:48

Read What an Old Pro is Saying About Romeo and Juliet Introduction Essay

Definitions of Romeo and Juliet Introduction Essay If you don’t believe in fate. In the event ...

xem thêm
16/05/2019
16:55

The Basics of Simple Statistics Project Ideas

It causes it to seem like you place a bit more work into your plan! Then our professional authors ...

xem thêm
16/05/2019
14:10

The Insider Secrets of Best Custom Writing

The other characteristics of such writing services are also rather important. If you want to ...

xem thêm