Phương pháp Montessori – IQ Montessori

Phương pháp Montessori

Phương pháp Montessori

07:10 | 17/09/2018

Phương pháp giáo dục Montessori được ứng dụng ngày nay xuất phát từ quan sát khoa học của bà Maria Montessori về những đứa trẻ thiểu năng và nghèo đói ở một trung tâm chăm sóc tại khu ổ chuột San Lorenzo, Rome. Bà đã khám phá ra được nhiều điều thông qua quá trình nghiên cứu những đứa trẻ này và bắt đầu xây dựng một môi trường sinh dưỡng tốt đẹp hơn với những giáo cụ (materials) tiến bộ và chuyên môn hóa.

Mục đích của PPGD Montessori

PPGD Montessori lấy trẻ làm trung tâm, dựa trên nền tảng tự do, cho phép trẻ được tiếp xúc, ứng xử, khám phá một cách tự nhiên với môi trường xung quanh.

Lợi thế của PPGD Montessori

Trong môi trường Montessori, sự phát triển của trẻ nhỏ được tối đa hóa thông qua quá trình chuẩn bị một cách khoa học. Giáo viên hướng dẫn cẩn thận cho trẻ các hoạt động đã được chuẩn bị để trẻ tự xây dựng kỹ năng cần thiết trong cuộc sống. Trẻ sẽ được phát triển cá tính bản thân trong môi trường này thông qua các hoạt động có tính thu hút trẻ, thông qua các giác quan cảm nhận và khuyến khích trẻ khám phá thế giới.

Kết quả của PPGD Montessori

  • Trẻ ham mê khám phá và tiếp cận học tập một cách độc lập; từ đó phát triển sự phối hợp và tập trung
  • Trẻ học cách hợp tác và thỏa hiệp
  • Trẻ phát triển tất cả các mảng: thính giác, thị giác, vận động từ các dụng cụ học tập thiết kế riêng biệt, giúp chị cảm nhận giác quan một cách tinh tế
  • Trẻ hiểu biết tất cả các khía cạnh của môi trường học tập và văn hóa của mình ở mức độ riêng của mỗi trẻ.
  • Trẻ sẽ có mục tiêu để hướng tới và phát triển các kỹ năng để tự đánh giá sự tiến bộ và khả năng của mình.
    Có cơ sở để đánh giá khả năng đặc biệt của mỗi trẻ (có sự quan sát, ghi nhận sự phát triển từng bước và tài năng của mỗi trẻ)

Tin liên quan

17/05/2019
07:48

Read What an Old Pro is Saying About Romeo and Juliet Introduction Essay

Definitions of Romeo and Juliet Introduction Essay If you don’t believe in fate. In the event ...

xem thêm
16/05/2019
16:55

The Basics of Simple Statistics Project Ideas

It causes it to seem like you place a bit more work into your plan! Then our professional authors ...

xem thêm
16/05/2019
14:10

The Insider Secrets of Best Custom Writing

The other characteristics of such writing services are also rather important. If you want to ...

xem thêm